Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2023. Quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2023 cho BHXH các tỉnh, thành phố với tổng hơn 114,5 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ yêu cầu Hội đồng quản lý BHXH có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao năm 2023, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Đối với chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2023 và các năm trước vượt dự toán hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp bảo đảm nguyên nhân khách quan, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH thông qua.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn.

Vận động người dân tham gia BHYT

Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT;

Người dân đi khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: BYT

Chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm; tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định thuốc và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định, quy trình chuyên môn do cấp có thẩm quyền ban hành; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời…

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo BHXH Việt Nam thẩm định quyết toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2023 theo quy định của Luật BHYT. Trình Hội đồng quản lý BHXH thông qua, trong đó báo cáo: Số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao nhưng trong phạm vi số thu BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT và dự phòng trong năm 2023; số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt số thu BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT và dự phòng trong năm 2023.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam bổ sung cho BHXH các tỉnh và các đơn vị số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao nhưng trong phạm vi số thu BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT và dự phòng trong năm 2023;

Tổng hợp trình Hội đồng quản lý BHXH thông qua, gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các tỉnh và các đơn vị số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt số thu BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT và dự phòng trong năm 2023 theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật BHYT đã được sửa đổi bổ sung, từ quỹ dự phòng kết dư từ các năm trước chuyển sang (nếu có).

Trường hợp quỹ dự phòng không đủ để bổ sung kinh phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT.

BHYT là chỗ dựa vững chắc cho người dân mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

Chỉ đạo hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định tại Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Bảo đảm gắn với chất lượng dịch vụ y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh BHYT để kiểm soát chi phí hiệu quả, bảo đảm gắn với chất lượng dịch vụ y tế, thuận tiện cho người bệnh và cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm tổ chức thực hiện tốt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm./.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí GỌI NGAY0962.583.777