Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice là sản phẩm của Công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams. Được xây dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, hóa đơn điện tử EasyInvoice có khả năng tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Đồng thời, phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn.

Các văn bản giữa thuế và công ty:

1. Phản hồi Cục Thuế

3. CV moi hop

5. Van ban phan hoi cuc Thue HN

Hiện tại phần mềm hóa đơn điện tử Easy invoice đã đáp ứng các yêu cầu của các chi cục thuế, đã triển khai tập huấn cũng như hội thảo tai rất nhiều chi cục thuế trên cả nước, được các doanh nghiệp và chi cục thuế đón nhận.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ hotline được tư vấn: 096.426.3333 hoặc 0915873088